Trang chủ
Cuộc thi âm nhạc quốc tế cho Violin và Hoà tấu tính phòng 2019
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 6414860
Kết quả tuyển sinh Thứ năm, 21/03/2019

 

BẢNG ĐIỂM TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP 7 NĂM 

KHOA KÈN - GÕ

(Điểm xếp theo số báo danh)

TT

Số

BD

Họ và

tên

Giới tính

Năm sinh

Chuyên ngành

Dân tộc

Văn hóa

Tỉnh

Điểm chuyên ngành

Điểm năng khiếu

Điểm cộng

Khu vực

Ưu tiên

Ghi chú

1

7N

13

ÔNG TƯỜNG

MINH

Nam

13.09.2006

Oboe

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.50

9.40

 

KV3

 

 

2

7N

15

LÊ TUẤN

ANH

Nam

08.11.2004

Trompette

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 7

8.90

8.60

1.00

KV2-NT

 

 

3

7N

16

TẠ VIỆT

ANH

Nam

06.12.2003

Trompette

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.00

8.80

 

KV3

 

 

4

7N

39

ĐỖ NGỌC

LINH

Nữ

09.09.2005

Flute

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.50

8.00

 

KV3

 

 

5

7N

48

HÀ TUẤN

ANH

Nam

18.12.2003

Kèn Cor

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

8.70

8.40

 

KV3

 

 

6

7N

72

NGUYỄN KHÁNH

TOÀN

Nam

30.01.2005

 Fagotte

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.80

8.50

 

KV3

 

 

7

7N

79

NGUYỄN HỮU

SƠN

Nam

07.12.2003

Oboe

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.00

9.00

 

KV3

 

 

8

7N

86

VĂN THANH

HIẾU

Nam

20.08.2006

Gõ GH

Kinh

Nghệ An

Lớp 6

8.70

8.30

0.50

KV2

 

 

9

7N

89

TRẦN THỊ HOÀNG

YẾN

Nữ

09.10.2004

Gõ GH

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 6

9.00

9.00

0.50

KV2

 

 

10

7N

90

NGUYỄN VIỆT

CƯỜNG

Nam

30.12.2006

Trompette

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.50

8.30

 

KV3

 

 

11

7N

92

LÊ TIẾN

THỊNH

Nam

17.05.1998

Flute

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

5.00

4.50

 

KV3

 

 

12

7N

101

NGUYỄN HOÀNG

LONG

Nam

22.12.2003

Trompette

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

8.3

8.00

 

KV3

 

 

13

7N

102

ĐỖ NINH THIÊN

PHÚ

Nam

13.09.2006

Gõ GH

Mường

Hòa Bình

Lớp 5

8.80

8.50

1.00

KV1

 

 

14

7N

104

UÔNG ANH

PHƯỚC

Nam

02.02.2003

Trompbone

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.30

9.00

0.50

KV2

 

 

15

7N

107

NGUYỄN TIẾN

HƯNG

Nam

21.11.2001

NK kèn

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 10

9.00

9.00

0.50

KV2

 

Tu Ba

16

7N

109

VŨ MINH

PHÚC

Nam

12.02.2007

Flute

Kinh

Hải Phòng

Lớp 5

9.20

9.00

 

KV3

 

 

17

7N

114

NGUYỄN THÁI HOÀI

AN

Nữ

11.10.2004

Flute

Kinh

Bắc Giang

Lớp 9

8.50

8.20

1.00

KV1

 

 

18

7N

116

NGUYỄN GIANG

SƠN

Nam

25.07.2003

Clarinette

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.00

8.50

 

KV3

 

 

19

7N

118

LÊ TIẾN

THỊNH

Nam

17.05.1998

Clarinette

Kinh

Hà Nội

THPT

4.90

4.50

0.50

KV2

 

 

20

7N

119

HOÀNG VŨ GIANG

SƠN

Nam

22.11.2002

NK kèn

Kinh

Hải Dương

Lớp 9

8.60

8.00

0.50

KV2

 

Trombone

21

7N

120

PHẠM KHOA

TƯỜNG

Nam

31.07.2005

Trompette

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

8.50

8.20

 

KV3

 

 

22

7N

121

NGUYỄN CHÍ

BÁCH

Nam

25.06.2005

Trompette

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.20

8.00

 

KV3

 

 

23

7N

124

HÀ HỒ MINH

Nữ

06.07.2003

Flute

Kinh

Nghệ An

Lớp 8

9.40

9.00

0.50

KV2

 

 

24

7N

129

ĐÀO HUY

ANH

Nam

24.07.2006

Trompette

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.40

8.10

 

KV3

 

 

25

7N

130

NGUYỄN TUẤN

SƠN

Nam

26.10.2002

NK kèn

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.10

9.00

 

KV3

 

Cla

26

7N

132

NGUYỄN HỒNG

KHÁNH

Nữ

02.08.2006

Flute

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.00

8.00

 

KV3

 

 

27

7N

133

NGUYỄN VIẾT HỒNG

PHÚC

Nam

02.08.2006

Clarinette

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

4.30

4.00

 

KV3

 

Chuyển LN

28

7N

135

DƯƠNG QUỐC

MINH

Nam

15.12.2007

Clarinette

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

4.00

3.50

 

KV3

 

Chuyển LN

29

7N

136

ĐINH VIẾT

DUY

Nam

09.10.2006

NK kèn

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

4.50

4.50

 

KV3

 

Chuyển LN

30

7N

140

NGUYỄN THỊ

HIÊN

Nữ

16.05.1985

Flute

Kinh

Hà Nội

ĐH

8.00

7.50

 

KV3

 

Chuyển TC 4 năm

31

7N

142

MINH

Nam

20.01.2008

Oboe

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.60

8.30

 

KV3

 

 

32

7N

143

NGUYỄN  HỒNG

PHONG

Nam

26.09.2004

Trompette

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

8.00

8.00

0.50

KV2

 

Chuyển Cor

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Nhạc cụ Truyền thống
Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Kiến thức Đại cương
Khoa Văn hoá

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn