Trang chủ
Cuộc thi âm nhạc quốc tế cho Violin và Hoà tấu tính phòng 2019
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 6414858
Kết quả tuyển sinh Thứ năm, 21/03/2019

BẢNG ĐIỂM TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP 7 NĂM 

KHOA A-G-O

(Điểm xếp theo số báo danh)

TT

Số

BD

Họ và

tên

Giới tính

Năm sinh

Chuyên ngành

Dân tộc

Văn hóa

Tỉnh

Điểm chuyên ngành

Điểm năng khiếu

Điểm cộng

Khu vực

Ưu tiên

Ghi chú

1

7N

0 1

NGUYỄN HỒNG

ANH

Nam

02.07.2005

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.00

8.00

 

KV3

 

 

2

7N

0 2

NGUYỄN NGỌC

QUÝ

Nam

27.10.2003

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

6.00

6.00

0.5

KV2

 

 

3

7N

0 4

HOÀNG XUÂN

BẮC

Nam

27.10.2006

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.50

8.50

 

KV3

 

 

4

7N

0 5

HOÀNG XUÂN

BÁCH

Nam

27.10.2006

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.50

8.50

 

KV3

 

 

5

7N

0 7

DƯƠNG ANH

ĐỨC

Nam

20.10.2006

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.50

8.50

 

KV3

 

 

6

7N

0 8

PHÙNG QUANG

MINH

Nam

07.10.2003

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

6.00

6.00

 

KV3

 

 

7

7N

18

VŨ THANH

VÂN

Nữ

17.10.2003

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.00

9.00

 

KV3

 

 

8

7N

26

NGUYỄN TRẦN BẢO

LINH

Nữ

15.11.2006

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

9.00

 

KV3

 

 

9

7N

27

BÙI NHẬT TÂM

NHƯ

Nữ

18.02.2006

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

9.00

 

KV3

 

 

10

7N

28

TRẦN THỊ THẢO

NHI

Nữ

20.01.2002

E.keyboard

Kinh

Hải Dương

Lớp 9

9.00

8.50

0.5

KV2

 

 

11

7N

30

NGUYỄN LAN

HƯƠNG

Nữ

26.08.2002

E.keyboard

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 9

6.00

6.50

1.0

KV2-NT

 

 

12

7N

31

QUÁCH VŨ ANH

KIỆT

Nam

06.10.2004

E.keyboard

Kinh

Hải Phòng

Lớp 7

9.00

8.50

 

KV3

 

 

13

7N

32

VŨ PHẠM BẢO

CHI

Nữ

16.08.2002

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.50

8.50

 

KV3

 

 

14

7N

33

PHAN NAM

ANH

Nam

30.08.2006

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.50

8.50

 

KV3

 

 

15

7N

34

NGUYỄN LÊ

KHANH

Nữ

12.10.2006

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.30

8.50

 

KV3

 

 

16

7N

40

NGUYỄN THỊ THU

NGÂN

Nữ

12.06.2004

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.50

8.50

 

KV3

 

 

17

7N

41

TRẦN ĐỨC

HẢI

Nam

26.08.2002

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

6.00

6.16

 

KV3

 

 

18

7N

42

ĐÀM KHÁNH

LINH

Nữ

12.06.2004

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

lớp 7

9.00

8.50

 

KV3

 

 

19

7N

45

VŨ MINH

HIẾU

Nam

25.10.1997

E.keyboard

Kinh

Nam Định

Lớp 12

6.00

6.00

1.0

KV2-NT

 

 

20

7N

49

NGUYỄN HẢI

ANH

Nam

01.08.2005

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

6.50

7.00

 

KV3

 

Thi 2cn

21

7N

52

NGUYỄN LÂN

HÙNG

Nam

15.10.2006

E.keyboard

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 5

5.00

6.00

0.5

KV2

 

Chuyển LN

22

7N

55

VŨ GIA

BẢO

Nam

16.09.2005

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.00

8.33

 

KV3

 

 

23

7N

56

NGUYỄN TIẾN

ĐẠT

Nam

01.04.2005

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.50

8.33

 

KV3

 

 

24

7N

57

NGUYỄN TRẦN GIA

LINH

Nữ

06.10.2003

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

8.00

8.00

 

KV3

 

 

25

7N

59

LÊ NGỌC

TUÂN

Nam

14.03.2006

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

9.00

 

KV3

 

 

26

7N

60

NGUYỄN CAO

CHÍ

Nam

20.07.1997

E.keyboard

Kinh

Hưng Yên

Lớp 12

8.00

8.00

1.0

KV2-NT

 

 

27

7N

62

BÙI PHƯƠNG

LINH

Nữ

03.02.2006

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

9.00

 

KV3

 

 

28

7N

64

ĐỖ GIA

NGHĨA

Nam

26.11.2001

E.keyboard

Kinh

Thái Bình

Lớp 10

6.00

6.00

1.0

KV2-NT

 

 

29

7N

65

CHU HOÀNG CHÍ

BÁCH

Nam

13.07.2003

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

6.00

6.00

 

KV3

 

 

30

7N

66

LÊ NGUYỄN CÔNG

THÀNH

Nam

28.11.2003

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

6.00

6.00

 

KV3

 

 

31

7N

67

NGUYỄN THẾ

SƠN

Nam

17.02.2001

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

8.50

8.50

 

KV3

 

 

32

7N

68

LÊ BẢO

CHI

Nữ

09.03.2005

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.50

8.50

 

KV3

 

 

33

7N

69

TRƯƠNG MẠN

NGỌC

Nữ

08.09.2002

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.00

9.00

 

KV3

 

 

34

7N

70

NGUYỄN MINH

HIẾU

Nam

16.12.1999

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

b

b

0.5

KV2

 

 

35

7N

71

CHU ANH

KIỆT

Nam

30.03.2006

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.50

8.33

 

KV3

 

 

36

7N

73

TRỊNH CHÂU

GIANG

Nữ

26.09.2003

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.20

9.00

 

KV3

 

 

37

7N

74

TRẦN NGỌC ANH

DUY

Nam

31.03.2002

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.50

8.33

 

KV3

 

 

38

7N

75

NGHIÊM XUÂN

SƠN

Nam

08.08.2006

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

6.00

6.00

 

KV3

 

 

39

7N

76

TẠ QUỐC

ĐẠT

Nam

24.08.2006

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.20

9.00

0.5

KV2

 

 

40

7N

77

NGUYỄN THẢO

LINH

Nữ

01.10.2006

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.20

9.00

0.5

KV2

 

 

41

7N

78

NGUYỄN VĂN NAM

ANH

Nam

11.11.2002

Accordeon

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.00

9.00

0.5

KV2

 

 

42

7N

82

VŨ THÀNH

NAM

Nam

30.09.2003

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

8.50

8.33

 

KV3

 

 

43

7N

85

PHAN LẠC

THÀNH

Nam

11.03.2005

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

6.00

6.00

 

KV3

 

 

44

7N

88

HÀ QUANG

CHÍNH

Nam

28.05.2004

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

8.50

8.16

 

KV3

 

 

45

7N

93

THIỀU HÀ THANH

TRANG

Nữ

08.08.2003

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.00

9.00

 

KV3

 

 

46

7N

94

TẠ THÀNH

AN

Nam

18.10.2006

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.50

9.00

 

KV3

 

 

47

7N

95

HOÀNG ANH

TUẤN

Nam

25.10.2006

Guitare

Kinh

Đak Lak

Lớp 5

8.50

8.33

1.0

KV1

 

 

48

7N

97

TRẦN ĐỨC

CƯỜNG

Nam

30.10.2006

Accordeon

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

9.00

 

KV3

 

 

49

7N

103

ĐOÀN THỊ MỸ

DUYÊN

Nữ

15.11.2003

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

8.50

8.33

 

KV3

 

 

50

7N

112

VŨ QUỐC

TRIỆU

Nam

01.09.2006

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.50

8.50

 

KV3

 

 

51

7N

115

NGUYỄN ĐẮC KHÁNH

THIỆN

Nam

18.08.2006

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.50

9.00

 

KV3

 

 

52

7N

125

NGUYỄN KIỀU

VÂN

Nữ

31.03.2001

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

6.00

6.00

 

KV3

 

 

53

7N

127

PHAN NGUYỄN VĨNH

LINH

Nữ

06.07.2005

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.50

8.50

 

KV3

 

 

54

7N

134

NGUYỄN VŨ HOÀNG

ANH

Nữ

14.04.2004

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

6.50

6.00

 

KV3

 

 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Nhạc cụ Truyền thống
Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Kiến thức Đại cương
Khoa Văn hoá

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn